Talantu rezervāts

Talantu rezerve1

Talantu rezerves plāns

Mūsu uzņēmumam ir pilnīgs talantu rezerves plāns.No vienas puses, izveidojot talantu rezervju datu bāzi, mūsu uzņēmums izveido talantu rezervju datubāzi galvenajām amata vietām gadījumam, ja uzņēmumam ir steidzami nepieciešams personāls uzziņai un saziņai;Savukārt talantu izaugsmes veicināšanas mērķis tiek sasniegts ar plānotu apmācību un darba rotāciju uzņēmumā. Šobrīd sākotnēji ir sasniegti šādi rādītāji:

* Uzlabota personāla apmācības savlaicīgums un efektivitāte.

* Uzlabojas darbinieku kompetences un lojalitātes sajūta.

Darbinieku mainības ziņā uzņēmums mainījās no pasīvās uz aktīvo un kontrolēja darbinieku mainības rādītāju no 10% līdz 20%.

Tehniskiem amatiem vai vadošiem amatiem rezervējiet talantus līdz 3-5;Nekritiskiem amatiem ir veids, kā savlaicīgi pieņemt darbā īstos cilvēkus, kad tas ir nepieciešams.